Instal·lacions

Design

El nostre departament tècnic dissenyarà i dimensionarà la instal·lació a mida per tal de cobrir les necessitats audiovisuals o de comunicació del client. Realitzem un estudi individualitzat per cada client per determinar les necessitats reals de l’espai o localització i en fem la instal·lació assegurant-nos que es compleixin tots els requeriments del projecte.

Maintenance and renew

Oferim serveis de manteniment regular, preventiu i per avaries tant per les instal·lacions que realitzem com per les ja existents. Dissenyem un pla de manteniment per cada client per tal d’allargar al màxim la vida útil de les instal·lacions. En els casos que cal actualitzar o modificar les instal·lacions ens encarreguem de portar a terme la renovació completa d’aquestes.

Warranty

Realitzem totes les instal·lacions amb equips d’última generació i d’alta qualitat per assegurar que es compleixen els requisits de disponibilitat i capacitat de la instal·lació. Les instal·lacions es realitzen seguint les normatives de qualitat i seguretat aplicables en cada situació.

Espais i recintes

Instal·lació d’equips de so, il·luminació espectacular i vídeo per espais com teatres, discoteques, sales d’actes, bars o botigues.
Sistemes de megafonia i vídeo distribuït (Pantalles d’informació o vídeo en directe)

Telecomunications

Servei integral a emisores de radio, des de disseny i construcció dels estudis i locutoris fins a tota la infraestructura necessaria per el seu funcionament (sistemes informàtics i automatització, intercomunicació d’estudis i control de continuitat, control automatic de l’emissió).
Infraestructures de xarxa d’ordinadors i dades per multimedia. (Cablejat de xarxes, servidors de video i emmagatzematge, etc.).
Radioenllaços fixes i mobils per transmissió d’audio digital, vídeo o dades.
Punts d’accés WiFi per interior i exterior, fixes o temporals per esdeveniments.

Integrated lighting

Il·luminació arquitectonica fixe o RGB.
Il·luminació arquitectonica intel·ligent, programable en colors, canvis de llum o per sincronitzar amb espectacles de llum i música.
Pantalles LED integrades en l’espai com en parets, terra, etc.
Sistemes d’il·luminació innovadors amb tecnologia Pixel LED™